Manteniment de piscines públiques i comunitàries

Amb més de 17 anys d’experiència en el manteniment de piscines, cada vegada són més els clients que confien en nosaltres.

El nostres personal compte amb la formació necessària per tal de realitzar els serveis de manteniment i subministrament de productes químics tant en piscines comunitàries com publiques.

Els nostres plans inclouen visites diàries, setmanes o quinzenals, segons l’època de l’any. Serveis coberts:

  • Neteja del vas i del fons amb un aspirador.
  • Neteja de la superfície de l’aigua.
  • Revisió i neteja dels skimmers  o canals desbordants
  • Neteja periòdica dels filtres de sorra per garantir un correcte filtrat.
  • Control del nivell de PH, clor i altres paràmetres.
  • Control del nivell de l’aigua.
  • Revisió de tota la part hidràulica.
Posis en contacte amb nosaltres i li farem una oferta ajustada a les seves necessitats, segons la piscina i serveis que es necessitin.

Demana un pressupost per la posta a punt
i el manteniment de la teva piscina.